ΝΕΑ

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

2022-02-01T14:55:46+03:006 Δεκεμβρίου, 2021|Categories: ΝΕΑ|

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Για το σύνολο της χώρας 241.000.000 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται

Μέτρο 4.2: Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

2021-12-06T11:18:39+03:006 Δεκεμβρίου, 2021|Categories: ΝΕΑ|Tags: , , |

Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων Περιγραφή του Μέτρου Στόχος του παρόντος μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων,

Πρόγραμμα “Σύγχρονη Μεταποίηση”

2021-12-06T11:11:21+03:006 Δεκεμβρίου, 2021|Categories: ΝΕΑ|Tags: , , , |

Στήριξη για επενδύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης Σύντομη περιγραφή του προγράμματος Το Πρόγραμμα «Σύγχρονη Μεταποίηση» αφορά στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών

Μέτρο 4.1 Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

2021-12-06T11:05:11+03:006 Δεκεμβρίου, 2021|Categories: ΝΕΑ|Tags: , , |

Επιχορηγήσεις για την στήριξη υφιστάμενων γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με στόχο την αειφορική ανάπτυξη Τι δαπάνες επιδοτεί το μέτρο: Στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου

Go to Top