0
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί
0
Ωφελειμένοι Παραγωγοί
0
Δράσεις Υποστήριξης

Η MIC Α.Ε διαθέτει μοναδική εξειδίκευση και εμπειρία στον ελαιοκομικό τομέα μέσω εκτέλεσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων, επιδεικτικών δράσεων, δικτύων παραγωγής, οργάνωσης ομάδων παραγωγών και διαχείρισης μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνονται:

Ελαιοκαλλιέργεια

 • Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Τεχνικές οδηγίες κλαδέματος, λίπανσης και άρδευσης
 • Ανάπτυξη συστημάτων ευφυούς γεωργίας
 • Φυτοπροστασία
  – Μετρήσεις πληθυσμού, βαθμού προσβολή και κατάστασης δάκου
  – Καθοδήγηση για την καταπολέμηση του δάκου και άλλων εχθρών και ασθενειών
 • Σύγχρονες τεχνικές συγκομιδής
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων ελαιοκαλλιέργειας
  – Θρυμματισμός ελαιοκλάδων
  – Κομποστοποίηση παραπροϊόντων

Παραγωγή ελαιολάδου στο ελαιοτριβείο

 • Υποστήριξη στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση ως προς τις ορθές πρακτικές ελαιοτριβείου
 • Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
 • Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005

 • Έλεγχος ποιότητας παραγόμενου ελαιολάδου
  – Χημικά χαρακτηριστικά
  – Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
  – Έλεγχος επιμολυντών (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, πλαστικοποιητές, βαρέα μέταλλα κ.α.)

 • Κατάρτιση στη γευσιγνωσία ελαιολάδου