Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Μέσα σε ένα ταχύτατα και διαρκώς εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς, η MIC σταθερά εξελίσσει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες που παρέχει, με άξονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η συσσωρευμένη εμπειρία, η οργάνωση, η στελέχωση της εταιρείας και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού της επιτρέπουν στη MIC να εξελίσσει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.

Το θεματικό πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι ευρύ και καλύπτει μεγάλο μέρος του φάσματος απαιτήσεων της Ελληνικής και της Διεθνούς αγοράς.

Σήμερα το σύνολο της δραστηριότητας της ΜΙC περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματικά πεδία :