Διαπίστευση Εργαστηρίων

0
Διαπιστευμένα Εργαστήρια
0
Πελάτες
 • Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών ή/και Διακριβώσεων ISO 17025, ISO 15189
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης ISO 17021
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προσωπικού ISO 17024
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Ελέγχου Προϊόντων ISO 17020
 • Συστήματα Διαχείρισης για Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων EN 45011

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Ασφάλειας,
Ποιότητας και Ιχνηλασιμότητας

0
Συστήματα
0
Πελάτες

Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Τροφίμων

 • Συστήματα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) ISO 22000
 • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων Οδηγία ISO 22005
 • IFS, Agro 1.1& 1.2
 • Συστήματα Ολοκληρωμένης Γεωργικής Διαχείρισης EUREPGAP, IFA, Agro 2.1 & 2.2
 • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Χοιρινού Κρέατος Agro 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
 • Συστήματα Διαχείρισης για τη Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Agro 4.1, 4.2
 • Εφαρμογή Προβλέψεων Υποχρεωτικών ή/και Προαιρετικών Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα Τρόφιμα (1760:00, 1720:97, 2092:91, 1804:99 κλπ)

Διαχείριση Ποιότητας και Περιβάλλον

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000
 • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS 761/2001, ISO 14000
 • Συστήματα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Πληροφοριών ISMS, ISO 27000