Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις Συστημάτων Διαχείρισης και σχετικών Προτύπων

  • Καθήκοντα Υπευθύνου Ποιότητας
  • Ερμηνεία Απαιτήσεων Προτύπων με βάση το επιζητούμενο Πεδίο Πιστοποίησης ή/και Διαπίστευσης
  • Ανάλυση επίσημων Κατευθυντήριων Οδηγιών Ερμηνείας των Προτύπων

 

Τεχνικές Απαιτήσεις Διαπίστευσης Εργαστηρίων

  • Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων και Αβεβαιότητα Μετρήσεων και Αποτελεσμάτων Δοκιμών
  • Επικύρωση και Επαλήθευση Μεθόδων Δοκιμών, Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
  • Τεχνικές Διενέργειας Εσωτερικών Επιθεωρήσεων

 

Ειδικά Θέματα Αγροτικής και Βιομηχανικής Παραγωγής

  • Σχέδια Βελτίωσης και Ορθή Γεωργική Πρακτική
  • Ορθή Βιομηχανική Πρακτική στην Ελαιουργία, στη Τυποποίηση Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς κλπ
  • Ιχνηλασιμότητα Τροφίμων
  • Διαχείριση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων