Παρουσίαση MIC Α.Ε.

Η ΜΙC ιδρύθηκε το 1988. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων και τεχνικού συμβούλου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Μέσα σε ένα ταχύτατα και διαρκώς εξελισσόμενο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς, η MIC σταθερά εξελίσσει και προσαρμόζει τις υπηρεσίες που παρέχει, με άξονα πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Η συσσωρευμένη εμπειρία, η οργάνωση, η στελέχωση της εταιρείας και η συνεχής κατάρτιση του προσωπικού της επιτρέπουν στη MIC να εξελίσσει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες της.

Το θεματικό πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι ευρύ και καλύπτει μεγάλο μέρος του φάσματος απαιτήσεων της Ελληνικής και της Διεθνούς αγοράς.

Σήμερα το σύνολο της δραστηριότητας της ΜΙC περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματικά πεδία:

  • Υπηρεσίες Marketing και Ανάπτυξης Πωλήσεων
  • Επενδύσεις και Ανάπτυξη εργασιών
  • Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
  • Ποιότητα – Συστήματα Διαχείρισης
  • Project Management Έργων
  • Ενέργεια Εναλλακτικά Καύσιμα
  • Εκπαίδευση

Το μελετητικό δυναμικό της ΜΙC είναι στο σύνολο του απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, ενώ οι περισσότεροι διαθέτουν και τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών.

Το μόνιμο προσωπικό της MIC πλαισιώνεται με εξωτερικούς συνεργάτες για τις περιπτώσεις εξειδικευμένων θεμάτων.

Τα στελέχη της MIC καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών και ειδικοτήτων όπως αυτές προκύπτουν από το εύρος των δραστηριοτήτων της. Σε συνεργασία με οίκους συμβούλων του εσωτερικού και του εξωτερικού στελεχώνονται επαρκώς οι ομάδες έργου που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των διαφόρων έργων.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η MIC είναι πιστοποιημένες κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008 από την EUROCERT.

Οικονομικά Στοιχεία