ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Γεωργία

Η MIC Α.Ε. έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα του αγροτικού τομέα μέσω εκτέλεσης ολοκληρωμένων προγραμμάτων, εκπαιδεύσεων, επιδεικτικών δράσεων, δικτύων παραγωγής, οργάνωσης ομάδων παραγωγών και διαχείρισης μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Βιομηχανία

Ολική υποστήριξη βιομηχανικών μονάδων σε θέματα μάρκετινγκ, επενδύσεων,  ανάπτυξης εργασιών, συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα,πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, καθώς και στον σχεδιασμό και υλοποίηση προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Δημόσιος τομέας

Υποστήριξη φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα σε θέματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, διαχείρισης έργων και τεχνικού συμβούλου. Η MIC A.E. διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υλοποίηση και υποστήριξη έργων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε σύντομα μαζί σας.